«Οι αντιλήψεις μας για το γήρας πρέπει να συμβαδίζουν με την πραγματικότητα της αυξανόμενης μακροζωίας μας και όχι να μένουν προσκολλημένες στο παρελθόν»

Οι αρνητικές αντιλήψεις για τους ηλικιωμένους είναι αδικαιολόγητες και λανθασμένες, γιατί η συνεχόμενη αύξηση  του προσδόκιμου της ζωής και η διαρκής πρόοδος της επιστήμης, επιτρέπει σε ολοένα περισσότερους ανθρώπους να γερνούν και να είναι ενεργοί πολίτες, να συμμετέχουν στα κοινά, να είναι ενδιαφέροντες ως άνθρωποι και κύρια, να είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους.

Η ηλικία και τα όρια που καθορίζουν σε ποια περίοδο χρονικά κατατάσσεται ένας άνθρωπος έχουν διαφοροποιηθεί και εξαρτώνται βασικά από τη λειτουργικότητα του. Σύμφωνα πάντοτε με τους ειδικούς, το μυστικό για να εισέλθει κανείς "καθυστερημένα" στην τρίτη ηλικία είναι να βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση.

Υπάρχουν  αρκετά επιστημονικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να πιστεύουμε  ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής των τελευταίων δεκαετιών, μπορεί να συνδυαστεί με την καλή ποιότητα ζωής των ανθρώπων που είναι ενεργοί και ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Παράγοντες που αποδεδειγμένα επηρεάζουν και συμβάλλουν στην καλή ποιότητα ζωής, τη διατήρηση της ζωτικότητας,  την καλή νοητική κατάσταση και την ενεργή συμμετοχή τους, σε όλα τα επίπεδα της ζωή  τους είναι:

Copyright © 2019 Cyprus Third Age Observatory. All rights reserved.

Internet privacy policyLegal Disclaimer

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 15

3085 Λεμεσός, Κύπρος

Τ. +357 2531 0617, Φ. +357 2531 0898

.......................................

15, Alexandrou Papadiamanti Street

3085 Limassol, Cyprus

T. +357 2531 0617, F. +357 2531 0898

info@ctaobservatory.org

  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου