Προγράμματα

Κατάρτισης

Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου σε συνεργασία με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης υψηλού επιπέδου, αναγνωρισμένες και εγκεκριμένες από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλους Οργανισμούς.

Προγράμματα Κατάρτισης

Όλα τα πιο κάτω προγράμματα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας Κύπρου και απαγορεύεται αυστηρά, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε πώληση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, μετάδοση και διανομή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου επιφυλάσσει τα δικαιώματα του.

1. Βασική Κατάρτιση Κατοίκον Φροντιδας (100 ώρες)

 • Εισαγωγή στη βασική κατάρτιση φροντιστών

 • Νομικά και ηθικά θέματα

 • Η επικοινωνία και η σημασία της

 • Παρατηρώ - Αναφέρω - Καταγράφω

 • Επείγοντα περιστατικά

 • Πρώτες βοήθειες

 • Διατροφή και ασφάλεια τροφίμων

 • και άλλα!

Αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην κατάρτιση μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο εγγραφής εδώ!

Copyright © 2015-2021 Cyprus Third Age Observatory. All rights reserved.

Internet privacy policyLegal Disclaimer

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 15

3085 Λεμεσός, Κύπρος

Τ. +357 2531 0617, Φ. +357 2531 0898

.......................................

15, Alexandrou Papadiamanti Street

3085 Limassol, Cyprus

T. +357 2531 0617, F. +357 2531 0898

info@ctaobservatory.org

 • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
 • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
 • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου