Προγράμματα

Κατάρτισης

Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου σε συνεργασία με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης υψηλού επιπέδου, αναγνωρισμένες και εγκεκριμένες από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλους Οργανισμούς.

Προγράμματα Κατάρτισης

Όλα τα πιο κάτω προγράμματα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας Κύπρου και απαγορεύεται αυστηρά, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε πώληση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, μετάδοση και διανομή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου επιφυλάσσει τα δικαιώματα του.

1. Βασική Κατάρτιση Κατοίκον Φροντιδας (100 ώρες)

  • Εισαγωγή στη βασική κατάρτιση φροντιστών

  • Νομικά και ηθικά θέματα

  • Η επικοινωνία και η σημασία της

  • Παρατηρώ - Αναφέρω - Καταγράφω

  • Επείγοντα περιστατικά

  • Πρώτες βοήθειες

  • Διατροφή και ασφάλεια τροφίμων

  • και άλλα!

Κατάρτιση φροντιστών 1.jpg
Αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην κατάρτιση μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο εγγραφής εδώ!