Παρατηρητήριο

 Τρίτης Ηλικίας

​ Κύπρου

Κοινωφελής - Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός | Αρ. Εγγραφής 377

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 15

3085 Λεμεσός, Κύπρος

Τ. +357 2531 0617, Φ. +357 2531 0898

Δήμος Αντωνίου - 9955 0895

Αλεξία Κολώτα - 9778 9445

Γιαννούλα Ευκλείδου - 9920 2697

info@ctaobservatory.org

Copyright © 2015-2021 Cyprus Third Age Observatory. All rights reserved.

Internet privacy policyLegal Disclaimer

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 15

3085 Λεμεσός, Κύπρος

Τ. +357 2531 0617, Φ. +357 2531 0898

.......................................

15, Alexandrou Papadiamanti Street

3085 Limassol, Cyprus

T. +357 2531 0617, F. +357 2531 0898

info@ctaobservatory.org

  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου