Υποστηρικτές

Ευχαριστούμε θερμά τους πιο κάτω οργανισμούς και εταιρείες που έγιναν ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ στην προσπάθεια μας και μας στηρίζουν με πολλούς και ποικίλους τρόπους.

Copyright © 2019 Cyprus Third Age Observatory. All rights reserved.

Internet privacy policyLegal Disclaimer

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 15

3085 Λεμεσός, Κύπρος

Τ. +357 2531 0617, Φ. +357 2531 0898

.......................................

15, Alexandrou Papadiamanti Street

3085 Limassol, Cyprus

T. +357 2531 0617, F. +357 2531 0898

info@ctaobservatory.org

  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου