Υγιής και ενεργός γήρανση σε μια
​κοινωνία χωρίς ηλικιακές διακρίσεις!

Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου ιδρύθηκε για την προώθηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας και των ανθρώπων με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους και την εξασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με τις πολιτικές, τις  αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.  Οι άνθρωποι  της Τρίτης Ηλικίας έχουν το δικαίωμα σε μια ζωή χωρίς διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες και  ισότιμη  μεταχείριση και ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία σε όλους τους τομείς.


Ο Οργανισμός προωθεί την υγιή  γήρανση με την πιο ευρεία αντίληψη, αναγνωρίζει την ηλικιακή ωριμότητα ως  μια φυσική εξέλιξη της ζωής και επικεντρώνεται στη σημαντικότητα της εμπειρίας και της προσδοκίας για μια καλύτερη και ουσιαστική  ποιότητα ζωής. Αυτό επιτυγχάνεται με  την προώθηση και ανάπτυξη πολιτικών και καλών  πρακτικών, έτσι ώστε οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικία να γίνουν ή να παραμείνουν ικανοί να επιλέγουν και να ελέγχουν τη ζωή τους, ειδικά όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα, που νοιάζονται για το κοινωνικό σύνολο και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα θέματα της Τρίτης Ηλικίας. Μέσα από συλλογική και εθελοντική προσπάθεια, εργάζονται καθημερινά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων του τόπου μας, την αναγνώριση της προσφοράς τους και την εξάλειψη του ηλικιακού ρατσισμού. Τα άτομα του Δ.Σ. παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλες χώρες, ενώ μέλη του εκπαιδεύονται σε συγκεκριμένους τομείς λαμβάνοντας μέρος σε εξειδικευμένα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Διευθύντρια Κέντρου Μνήμης

Ιδρυτικά Έγγραφα

Copyright © 2019 Cyprus Third Age Observatory. All rights reserved.

Internet privacy policyLegal Disclaimer

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 15

3085 Λεμεσός, Κύπρος

Τ. +357 2531 0617, Φ. +357 2531 0898

.......................................

15, Alexandrou Papadiamanti Street

3085 Limassol, Cyprus

T. +357 2531 0617, F. +357 2531 0898

info@ctaobservatory.org

  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου