Αναζήτηση
  • Ομάδα Ειδήσεων / Newsteam

Κόκκινο Κουμπί

Ευχαριστούμε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και τον Ντίνο Φοινικαρίδη για την ευκαιρία που μας έδωσε ώστε να εξηγήσουμε στον κόσμο για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την υπηρεσία "Κόκκινο Κουμπί"


Copyright © 2015-2021 Cyprus Third Age Observatory. All rights reserved.

Internet privacy policyLegal Disclaimer

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 15

3085 Λεμεσός, Κύπρος

Τ. +357 2531 0617, Φ. +357 2531 0898

.......................................

15, Alexandrou Papadiamanti Street

3085 Limassol, Cyprus

T. +357 2531 0617, F. +357 2531 0898

info@ctaobservatory.org

  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
  • Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου