Αναζήτηση
  • Ομάδα Ειδήσεων / Newsteam

Συνάντηση Παρατηρητηρίου με τον Δήμο Λάρνακας | Meeting with the Municipality of LarnacaΔήμος Λάρνακας

Συνάντηση με την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελοντισμού και Προσφυγικών Θεμάτων του Δήμου Λάρνακας είχε το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, στις 5 Ιουνίου 2018 στα γραφεία του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία καθώς και τρόποι συνεργασίας σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας Κύπρου. Συζητήθηκε επίσης εκτενώς το πρόγραμμα του «Κέντρου Μνήμης και Δημιουργικής Έκφρασης» που εφαρμόζεται με επιτυχία στο οίκημα του Παρατηρητηρίου στη Λεμεσό και συμφωνήθηκε όπως μελετηθεί μελλοντική επέκταση του συγκεκριμένου προγράμματος στη Λάρνακα. Τονίσθηκε δε η αναγκαιότητα τέτοιων προγραμμάτων που ενισχύουν την ενεργό και υγιή γήρανση, καθώς και η αναγκαιότητα της αλλαγής της νοοτροπίας και της κουλτούρας της Κυπριακής κοινωνίας όσον αφορά τη γενική αντιμετώπιση των θεμάτων και των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας.

Από τον Δήμο Λάρνακας παρόντες στη συνάντηση ήταν η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελοντισμού και Προσφυγικών Θεμάτων κυρία Άντρη Ανδρέου, τα μέλη και Δημοτικοί Σύμβουλοι Άλκης Αναστασιάδης και Μόνικα Μελέκκη καθώς και η Κοινωνική Λειτουργός κυρία Μύρια Νεοκλέους. Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του κύριος Δήμος Αντωνίου και ο Γραμματέας κύριος Άντρος Χριστοδούλου.

The Cyprus Third Age Observatory met with the Committee of Social Welfare, Volunteerism and Refugees of the Municipality of Larnaca, on June 5, 2018 at their premises. Issues related to the Third Age were discussed during the meeting, as well as ways to collaborate on innovative actions and programs between the Municipality of Larnaca and the Cyprus Third Age Observatory. The program of the "Memory and Creative Expression Centre" which successfully operates in Limassol, was also discussed extensively and it was agreed to study the possibility of its future extension to Larnaca.

The need for such programs that strengthen active and healthy aging and the necessity of changing the mentality and culture of the Cypriot society, regarding the overall conduct towards the issues and the people of the Third Age, were also emphasized.

Present at the meeting were the Chairman of the Committee for Social Welfare, Volunteerism and Refugees of the Municipality of Larnaca Mrs. Antri Andreou, the Members of the Committee and Municipal Councilors Alkis Anastasiadis and Monika Melekki, as well as the Social and Welfare Officer Mrs. Myria Neocleous. The Cyprus Third Age Observatory was represented by its President Mr. Demos Antoniou and its Secretary Mr. Andros Christodoulou.

#ΠαρατηρητήριοΤρίτηςΗλικίαςΚύπρου #ΔήμοςΛάρνακας