Αναζήτηση
  • Ομάδα Ειδήσεων / Newsteam

Ανοικτός διάλογος με την Ζέτα Αιμιλιανίδου / Open dialogue with Zeta AimilianidouΖέτα Αιμιλιανίδου

Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου συμμετείχε στον ανοικτό διάλογο των Εθελοντικών και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου. Μεταξύ των σημαντικών θεμάτων που συζητήθηκαν εκτενώς ήταν και Τρίτη Ηλικία, γεγονός που καταδεικνύει τις ιδιαίτερες ευαισθησίες της κυρίας Αιμιλιανίδου και νοιώθουμε την ανάγκη να την ευχαριστήσουμε δημόσια.

The Cyprus Third Age Observatory participated in the Open Dialogue of Voluntary and Non-Governmental Organizations with the Minister of Labor, Welfare and Social Insurance, Mrs. Zeta Aimilianidou. Among the important issues discussed extensively were the issues and problems of the Third Age, and we feel the need to thank Mrs. Aimilianidou publicly for her sensitivities regarding our senior citizens.

#ΠαρατηρητήριοΤρίτηςΗλικίαςΚύπρου #ΖέταΑιμιλιανίδου