Κέντρο Μνήμης και Δημιουργικής Έκφρασης
"Μωϋσής Στυλιανού"

Το Κέντρο έχει ως στόχο την κοινωνικοποίηση των μελών και φίλων του, την ενδυνάμωση της νοητικής τους κατάστασης, την κινητοποίηση τους και ταυτόχρονα τη διατήρηση των δεξιοτήτων τους, την ατομική και ομαδική δημιουργική έκφραση και απασχόληση τους, τη σωματική τους υγεία και την οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων εντός και εκτός των χώρων του Κέντρου.

The Memory Café and Creative Expression Centre "Moisis Stylianou", is located close to the centre of Limassol, close to the Lyceum of Apostles Peter and Paul. It is an open service structure for adults of the Third Age, with the main objective being to socialise its members and friends, strengthen their mental condition, mobilise them, preserve their skills and at the same time help them to creatively express themselves through individual and group activities, improve their physical health and organise special events and activities either inside or outside its premises.

 

This is achieved through various therapeutic and recreational programs, such as physical exercise, ergotherapy, music therapy, drama therapy, group sessions, outdoor activities, games, thematic construction activities, weekly psychological sessions and more. An important factor of the Centre's activities is to act both at the level of psychosocial rehabilitation and the level of prevention and information for good and mental health. Moreover, special seminars and training programs for professional and social carers are organised by certified trainers.

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου

Indicatively, the weekly program of the Centre includes, among others

  • Visits by a psychologist

  • Physical exercises

  • Music therapy and dancing

  • Thematic construction activities

  • Recreational activities

  • Training of volunteers and carers

  • Gardening

  • Memory exercises

  • Lectures and discussions

Activities

Programme 

 
MONDAY
3p.m. - 5p.m.
Group Activities
5p.m. - 6p.m.
Gymnastics
 
TUESDAY
3:30p.m. - 4p.m.
Table Games
4:p.m. - 5p.m.
Music Therapy
5p.m. - 6p.m.
Dance Therapy
THURSDAY
3p.m.- 4p.m.
Group Activities
4p.m. - 5p.m.
Cognitive Enhancement
 5p.m. - 6p.m.
Gymnastics